ตำแหน่งที่ตั้ง

60 Km

สนามบิน

25 Km

ทางด่วน

31 Km

รถไฟ

60 Km

สนามบิน

25 Km

ทางด่วน

31 Km

รถไฟ